Aktualności

Zmiana składu Zarządu OSP Dąbrowa.

  • opublikowano: 8 March 2018
  • przez: karol

W dniu 10.02.2018 roku odbyło się Walne Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie. Zebranie po raz pierwszy odbyło się w nowej świetlicy wiejskiej w budynku zakupionym przez Gminę Dąbrowa obok remizy strażackiej. W trakcie zebrania przedstawiane były sprawozdania z działalności za rok 2017 a także plany na rok 2018. W trakcie zebrania odbyły się także wybory uzupoełniające do składu zarządu. Obecny skład zarządu Dąbrowskiej Straży prezentuje się następująco:

1.Prezes - druh Dawid Zielonka

2.Naczelnik - druh Dariusz Jagielski

3.Skarbnik - druh Marcin Hadryś

4.Wiceprezes - druh Marek Olender

5.Zastępca Naczelnika - druh Andrzej Olender

6.Sekretarz - druhna Katarzyna Iwańska

7.Gospodarz - druh Feliks Widacha

Zarząd y serdecznie dziękuje za zaufanie i tak liczne przybycie na zebranie. 

Relacja z zebrania w następnym artykule.

Uroczyste obchody włączenia do KSRG

  • opublikowano: 12 March 2017
  • przez: marcin

W dniu 11.03.2017r. Odbyła sie uroczystość nadania Aktu włączenia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym w Dąbrowie. Następnie główne obchody miały miejsce w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Dąbrowie. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu st. bryg. mgr inż. Witold Trojnar, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Opolu bryg. mgr inż. Paweł Kielar, p.o. Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu bryg. mgr inż. Leszek Koksanowicz, Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Opolu mł. bryg. Piotr Panufnik, Członek Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Opolskiego Barbara Dębska, Wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja, Sekretarz Gminy Dąbrowa Janusz Staszowski, Skarbnik Gminy Dąbrowa Katarzyna Szafarska, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dąbrowa Konrad Kotula, Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa Karzimierz Wojdyła, Sołtys wsi Dąbrowa Elżbieta Mojzyk; oraz wielu innych zaproszonych gości, a także mieszkańcy Gminy. 

Przekaż 1% podatku na OSP KSRG Dąbrowa

  • opublikowano: 1 March 2016
  • przez: admin

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie informuje i jednocześcnie zachęca iż istnieje możliwość przekazania 1-go % swojego podatku na Organizację Pożytku Publicznego OSP Dąbrowa. 

Wystarczy w obowiązkowym zeznaniu podatkowym zamieścić nr KRS 0000192100 w odpowiedniej rubryce. Jednocześnie informujemy, że wszystkie przekazane środki zostaną wykorzystane na cele statutowe w naszej Jednostce.