Dotacja na utworzenie sali historycznej w remizie na górce OSP Dąbrowa.

  • opublikowano: 17 April 2019
  • przez: karol

Zarząd OSP Dąbrowa z przyjemnością informuje, że nasze stowarzyszenie wzięło udział w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Dąbrowa.

W dniu 21 lutego 2019 roku w siedzibie Gminy Dąbrowa przy ul. Ks.prof.Józefa Sztonyka 56 została zawarta umowa między:

Gminą Dąbrowa reprezentowaną przez Wójta Gminy Dąbrowa -Katarzynę Gołębiewską-Jarek przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dąbrowa -Katrzyny Szafarskiej

a

Ochotniczą Strażą Pożarną w Dąbrowie reprezentowaną przez Prezesa druha Dawida Zielonkę

na zadanie pod tytułem: UTWORZENIE SALI HISTORYCZNEJ W BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DĄBROWIE

na kwotę 9100,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na odnowienie elewacji i wnętrza budynku starej remizy na górce. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                Zarząd OSP Dąbrowa