Ogłoszenie o przetargu na zakup lekkiego samochodu dla OSP Dąbrowa

  • opublikowano: 2 June 2022
  • przez: karol

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie zaprasza do wzięciu udziału w postępowaniu zamówienia publicznego pn.
"Dostawa fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie"

Z poważanie

Zarząd OSP Dąbrowa

Przetarg ogłoszony na miniPortalu Urządu Zamówień Publicznych:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d12451b6-255d-4088-a0ec-d8a841a6dd40