Zebranie sprawozdawcze za rok 2018

  • opublikowano: 17 April 2019
  • przez: karol

W świetlicy wiejskiej w Dąbrowie przy ul. Ks.prof. Józefa Sztonyka odbyło się Walne Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie. Zarządowi udzielono jednogłśnie absolutorium w głosowaniu prze 50 członków stowarzyszenia.  W trakcie zebrania przedstawiane były sprawozdania z działalności za rok 2018 a także plany na rok 2019, który zawiera bardzo ważne zadania do wykonania dla Naszego stowarzyszemnia! Oto kilka ważnych zadań, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez walne zgromadzenie:

1.Przyjęcie nowych członków: 10

2. Liczba posiedzeń Zarządu 33, Komisji Rewizyjnej  6.

3. Działania w zakresie prac społecznych na rzecz OSP i środowiska: zorganizowanie festynu przy zamku w Dąbrowie, organizacja turnieju wiedzy pożarniczej w Gminie Dąbrowa, Otwarcie Sali historycznej w starej remizie, start w projektach i konkursach dot. wsi Dąbrowa i Sokolniki oraz kultury, rozbudowa remizy OSP o dwa boksy garażowe, zaplecze socjalne oraz salę, zakup nowego samochodu pożarniczego

4. Pozyskanie (zakupy) sprzętu pożarniczego, w tym:        

Drabina słupkowa DS. 3.1 1 szt.

5. Zakupy umundurowania, środków ochrony osobistej i umundurowania MDP - Ubranie specjalne – SX-3 Gold 2 kpl., Mundur wyjściowy z gabardyny damski 2 kpl.,

Buty bojowe FHR 006 7 par, Ubranie koszarowe 3 kpl., Rękawice strażackie fire-max 6 par, kominiarka strażacka nomex 6 szt., Hełm strażacki calisia vulcan  3 szt.

6. Planowane inwestycje - remonty, w tym: rozbudowa remizy OSP, projekt centrum logistyczno - magazynowego, remont łazienek, remont wspinalni, przekształcenie starej remizy na Górce na Muzeum Pożarnictwa Ochotniczych straży Pożarnych w Gminie Dąbrowa, sprzedaż samochodu Renault Megane

7.Działalność kulturalna, wychowawcza, sportowa (wymienić poczynania w tym zakresie): zorganizować wyjazdy na baseny w celu nauki pływania, zorganizować imprezy, wyjazdy wraz z kolegami i koleżankami z jednostki OSP Dąbrowa w kujawsko-pomorskim, organizacja wycieczki krajoznawczej w Góry Opawskie oraz do Republik Czeskiej Skay Walk, nawiązać współpracę z jednostka z Czeskiej republiki

8. Inne formy aktywności OSP we współdziałaniu z zakładami pracy, samorządem gminnym, organizacjami społecznymi i instytucjami: Współpraca z GOKiR-em, uczestniczenie w różnych warsztatach muzycznych i kulturalnych.Złożenie wniosków o dotację na zakup sprzętu, dofinansowań na wycieczki krajoznawcze, dotacje na modernizację obiektu starej remizy na górce.

 Składkę członkowską ustala się w wysokości  50 zł .