Zmiana składu Zarządu OSP Dąbrowa.

  • opublikowano: 8 March 2018
  • przez: karol

W dniu 10.02.2018 roku odbyło się Walne Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie. Zebranie po raz pierwszy odbyło się w nowej świetlicy wiejskiej w budynku zakupionym przez Gminę Dąbrowa obok remizy strażackiej. W trakcie zebrania przedstawiane były sprawozdania z działalności za rok 2017 a także plany na rok 2018. W trakcie zebrania odbyły się także wybory uzupoełniające do składu zarządu. Obecny skład zarządu Dąbrowskiej Straży prezentuje się następująco:

1.Prezes - druh Dawid Zielonka

2.Naczelnik - druh Dariusz Jagielski

3.Skarbnik - druh Marcin Hadryś

4.Wiceprezes - druh Marek Olender

5.Zastępca Naczelnika - druh Andrzej Olender

6.Sekretarz - druhna Katarzyna Iwańska

7.Gospodarz - druh Feliks Widacha

Zarząd y serdecznie dziękuje za zaufanie i tak liczne przybycie na zebranie. 

Relacja z zebrania w następnym artykule.