Historia OSP Dąbrowa 1896-2013

I Rozdział. Lata 1896-1945


Historia Naszej jednostki rozpoczyna się w latach 90-tych XIX wieku. Działo się to wszystko wtedy na terytorium zamieszkiwanym przez ludność Niemiecką. Dąbrowa należała do okręgu niemodlińskiego ( z niemieckiego - FALKENBERG). Mieszkańcy wsi Dambrau ( tak nazywa się po niemiecku Dąbrowa) w celu zabezpieczenia się przed pożarami, które ich nękały wyszli z inicjatywą powołania OSP. Na wzór powstałych już Ochotniczych Straży Pożarnych w Niemodlinie (rok zał. 1884), Karczowie (rok zał. 1886) czy w Tułowicach (rok zał. 1887) wystosowali wniosek o założenie OSP w Dąbrowie. Założycielami byli wówczas G. Jansen ( od 1896 Komendant Gminny), G. Walter, Roland Gimmanman, Daniel Gilmer oraz dwóch druhów, których nazwiska widnieją na statucie ale trudno je odczytać.

Straż w Dąbrowie zatem zaczęła istnieć i bardzo dobrze funkcjonować. W dokumentach, które udało się odnaleźć w Archiwum Państwowym w Opolu są wykazy ilościowe członków i sprzętu jakie posiadali wówczas strażacy. W 1900 roku liczba ochotników wynosiła 34 .W tym samym czasie była także obowiązkowa służba w straży, pełniło ją 45 druhów. W dalszych zestawieniach Nasza jednostka ukazywała się dosyć często. W 1926 roku przedstawiono wyposażenie poszczególnych jednostek w tym naszej. Posiadali np. 20 wiader, sikawkę konną, 200 mb węża do podawania wody, drabinę drewniana czy też toporki strażackie. Z pism, które dało się odczytać stwierdziliśmy , że druhowie uczestniczyli w szkoleniach w różnych regionach kraju.

Warto wspomnieć o strażnicy w Dąbrowie. Została wybudowana około w latach 1894 - 1898 „na górce” koło kościoła wraz z zbiornikiem przeciw pożarowym. Strażnica istnieje nadal i jest dozorowana przez Konserwatora zabytków W 1945 roku po zakończeniu II Wojny Światowej większość mieszkańców Dąbrowy wyemigrowała przed prześladowaniami na zachód. Po ich opuszczeniu okazało się, że cała dokumentacja dotyczącą OSP w Dąbrowie została spalona. Do dziś niewiadomo kto był sprawca tego zdarzenia. Natomiast pozostawiony sprzęt strażacki przejęli i dalej kontynuowali rozpoczętą działalność mieszkańcy napływowi.

II Rozdział. Lata 1945-2016


Koniec lat czterdziestych ubiegłego wieku w Naszej jednostce z tego co się dowiedzieliśmy były burzliwe. Sprzęty ochotników, którymi dysponowali były z powodu wojny w bardzo złym stanie technicznym. Chłopi, którzy zaczęli uprawiać rolę często doświadczali goryczy pożarów , które ich nawiedzały. Postanowili na zebraniu wiejskim doprowadzić do użyteczności i odnowieniu sprzętowego tak aby każdy mógł w razie pożaru z nich skorzystać. Pozyskano wiadra brezentowe, nowe drabiny i toporki a także toporki strażackie. Najważniejszym punktem był jednak samochód. Otrzymali samochód Doge gaśniczy czyli z pompą i zbiornikiem na wodę. W późniejszych latach jak udało się ustalić doposażyli auto w węże strażackie i prądownice.

Siedzibą strażaków była świetlica w Dąbrowie przy dzisiejszej nazwie ulicy Ks.prof.J.Sztonyka 40. Tam odbywały się zebrania i spotkania strażaków. Strażnica z wozem strażackim i sprzętem mieściła się „na górce” koło kościoła wraz z zbiornikiem przeciw pożarowym jak już wspominaliśmy. Jednostka stale się rozrastała i przybywało druhów. Lata pięćdziesiąte to ciągłe starania o wybudowanie nowej funkcyjnej remizy w Dąbrowie. Decyzja o budowie remizy zapadła pod koniec lat pięćdziesiątych. Miejsce na nią wyznaczono przy głównej ulicy w środku miejscowości. Pole, które się tam znajdowało należało do dwóch rolników, którzy zrzekli ich się na rzecz straży. W tym miejscu było bardzo złe podłoże do uprawy roli. Tak więc przy udziale urzędu i mieszkańców Dąbrowy rozpoczęto rozbudowę strażnicy. Otwarcie obiektu z dwoma garażami, kotłownią, biurem, toaletami, wieżą strażacką i świetlicą także wiejską odbyło się w 1960 roku. W tym samym dniu został przekazany samochód pożarniczo-gaśniczy marki Star ze zbiornikiem, pompą i kabiną na sześć osób.

Strażacy ze względu na swoją dużą liczbę ochotników i sprawny sprzęt wyjeżdżali często do pożarów w samej miejscowości ale i także do obrzeżnych wsi. W dokumentach, którymi dysponujemy przedstawione są pożary do których wyjeżdżano np. do płonących zbóż, stodół itp. Jest tego bardzo dużo więc nie będziemy wypisywać wszystkich wyjazdów. Od lat siedemdziesiątych nasza straż zbierała najwięcej punktów z przeglądów pożarniczych. Miało to jak się okazało bardzo duże znaczenie gdyż Komenda Rejonowa Zawodowej Straży Pożarna w Niemodlinie sprawiła nam ogromny prezent i przekazali nam samochód Star 244. Ten samochód służył nam do 2008 roku. Wtedy zastąpiło go Volvo zakupione z Urzędu Gminy Dąbrowa.

W latach dziewięćdziesiątych uczestniczyliśmy także w powodzi, która dotknęła nasz region. Praktycznie 24 godziny na dobę pomagaliśmy poszkodowanym wraz z innymi jednostkami. Lata od 2000 do teraz to liczne zmiany na dobre. Pozyskaliśmy wiele potrzebnego sprzętu. Z Zarządu Głównego OSP w 2010 roku za udział w powodzi otrzymaliśmy agregat prądotwórczy. Widać, że nie tylko mieszkańcy Naszej gminy o nas dobrze mówią ale i także z władza wyżej postawiona zaczęła nas bardziej doceniać.

Dowodem długiego przetrwania jednostki jest jej przydatność dla naszej miejscowości jak również dla obrzeżnych sołectw. Ludność miejscowości Prądy, Sokolniki, Ciepielowice, Karczów, Skarbiszów, Nowa Jamka oraz Lipowa liczy zawsze na nas i wiedzą, że zawsze przyjedziemy gdy jest jakieś zagrożenie ponieważ nie posiadają własnych straży. Często przez nich są przekazywane podziękowania za bardzo szybka reakcję i szczerą pomoc, którą otrzymują. W tej chwili strażacy zapewniają bezpieczeństwo na obszarze około 1/3 gminy oraz ponad 3 tyś. osób. Rocznie najwięcej ze wszystkich ochotniczych straży z gminy bierzemy udział w akcjach ratowniczo gaśniczych oraz miejscowych zagrożeń. Na terenie, który zabezpiecza nasza jednostka znajdują się dwie drogi krajowe (nr 94 i 46),autostrada A4 oraz linia kolejowa Wrocław-Opole. W związku z tym jesteśmy także potrzebni nie tylko już dla mieszkańców ale i także dla osób przejeżdżającą przez naszą gminę. Niesiemy pomoc w zdarzeniach drogowych około 20 razy rocznie a ogólnie około 50 razy wyjeżdżamy do zdarzeń. Wraz z Państwową Strażą pożarną z JRG 3 Niemodlin i JRG 2 Opole bardzo często ćwiczymy na takie okoliczności. Ściśle z nią współpracujemy i wykonujemy ich zalecenia aby dobrze działać.

Rok 2014 był dla Naszej jednostki wyjątkowy. Od wielu lat staraliśmy się o sztandar. Gromadziliśmy fundusze i przygotowywaliśmy całą jednostkę do przeprowadzenia ceremonii nadania sztandaru. W 2013 roku powstał Fundusz na rzecz sztandaru. Zebrane środki były wystarczające aby zamówić piękny nowy sztandar. Wykonanie powierzyliśmy firmie z tradycjami szewskimi z Murowanej Golśliny z okolic Poznania. Zadanie zostało zrealizowane przez tą firmę bardzo dobrze. Zgodnie z projektem i wytycznymi z regulaminu OSP RP. W tym samym czasie Zarząd złożył wniosek o nadanie sztandaru dla jednostki OSP Dąbrowa. Otrzymaliśmy odpowiedz o pozytywnym znaczeniu, z czego byliśmy niezwykle dumni. Uroczystość aktu nadania odbyła 2 maja 2014 roku. Z tej okazji wraz z Wójtem Gminy Dąbrowa stworzyliśmy gazetkę informacyjną o uroczystości i jej przebiegu. Miejsce uroczystości było zaplanowane przy remizie OSP. Wszystkie potrzebne atrybuty do przeprowadzenia Maszy Świętej polowej oraz miejsce do wręczenia sztandaru były przygotowane w nienaganny sposób. Prace, które były wykonane do całościowego przebiegu uroczystości trwały natomiast dwa lata. Był to ogromny trud włożony w wygląd całego placu wokół remizy, samej remizy strefy wewnętrznej oraz zewnętrznej. Odmalowana została remiza, przygotowano plac pod uroczystość ze środków funduszu sołeckiego z lat 2012-2014. Wyrównano ziemią teren, ułożono kostkę brukową jako miejsce do tańczenia oraz uroczystości, wybudowano zadaszoną scenę na podwyższeniu, ogrodzono cały teren, nasadzono ponad 100 drzewek wokół ogrodzenia, wylano posadzkę na korytarzach w remizie, odrestaurowano całą świetlicę oraz biuro, odmalowano garaż, utwardzony został wjazd do strażnicy asfaltem i zostało wykonanych wiele innych bardzo ważnych i istotnych prac.

Zmiana harmonogramu w dniu poświęcenia i nadania Sztandaru.


2 maja 2014 roku był dniem w którym, cały plan uroczystości pokrzyżował Nam srogi deszcz. Jako strażacy widząc tą aurę nie załamaliśmy rąk. Skontaktowaliśmy się z Wójtem Dąbrowy Markiem Leją, który zaproponował aby uroczystość podzielić na dwa etapy. Pierwszy odbyłby się na nowo wybudowanej Sali w Dąbrowie a drugi etap w kościele parafialnym Świętego Wawrzyńca w Dąbrowie. Zarząd chętnie skorzystał z propozycji i po konsultacji z Wójtem Gminy Dąbrowa Markiem Leją, Proboszczem Parafii Ks. Marcinem Bonkiem oraz dyrektorem Gminnych Szkół Januszem Staszowskim zmieniliśmy harmonogram uroczystości. Uroczystość mimo wielu przeciwności odbyła się i nie wpłynęła na założone przez Nas cele. W tym samym dniu obyło się także wręczenie i poświęcenie zakupionego wozu strażackiego marki Jelcz. Od tego momentu nasza jednostka była wyposażona już w dwa wozy bojowe. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat samochód jest bardzo przydatny i wyjeżdża do akcji bardzo często.

Zarząd jednostki OSP Dąbrowa przygotowuje się do obchodów 120-lecia istnienia. Planujemy wiele atrakcji dla społeczności i samych strażaków. Uroczystość obchodów naszego święta odbędzie się 9 lipca 2016 roku. Jesteśmy przekonani, że nasze działania są przydatne dla całej lokalnej społeczności a także dla całej braci strażackiej. Rozwój jednostki nadal prężnie działa i ma nowe cele takie jak; przekształcenie stowarzyszenia na organizację pożytku publicznego, włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, zakup nowego wozu strażackiego, odrestaurowanie starej remizy wraz ze zbiornikiem p.poż. i utworzenie w niej kącika pamięci strażaków ochotników od 1896 roku.

Przygotował Prezes OSP Dąbrowa
Druh Karol Widacha