Władze

Skład Zarządu OSP Dąbrowa 2018-2021

  • Prezes – druh Dawid Zielonka
  • Zastępca Prezesa – druh Marek Olender
  • Naczelnik – druh Dariusz Jagielski
  • Zastępca Naczelnika – druh Andrzej Olender
  • Skarbnik – druh Marcin Hadryś
  • Sekretarz – druhna Katarzyna Iwańska
  • Gospodarz – druh Feliks Widacha


Komisja Rewizyjna OSP Dąbrowa 2016-2021

  • Przewodniczący – druh Marcin Daszkiewicz
  • Zastępca Przewodniczącego – druhna Agata Kościelny
  • Sekretarz – druh Damian Błacha