Uroczyste obchody włączenia do KSRG

  • opublikowano: 12 March 2017
  • przez: marcin

W dniu 11.03.2017r. Odbyła sie uroczystość nadania Aktu włączenia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym w Dąbrowie. Następnie główne obchody miały miejsce w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Dąbrowie. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu st. bryg. mgr inż. Witold Trojnar, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Opolu bryg. mgr inż. Paweł Kielar, p.o. Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu bryg. mgr inż. Leszek Koksanowicz, Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Opolu mł. bryg. Piotr Panufnik, Członek Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Opolskiego Barbara Dębska, Wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja, Sekretarz Gminy Dąbrowa Janusz Staszowski, Skarbnik Gminy Dąbrowa Katarzyna Szafarska, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dąbrowa Konrad Kotula, Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa Karzimierz Wojdyła, Sołtys wsi Dąbrowa Elżbieta Mojzyk; oraz wielu innych zaproszonych gości, a także mieszkańcy Gminy.